تعداد مقالات: 1509
202. اثر ضد کوکسیدیوزی عصاره گرانوله شده درمنه سیبری و آرتمیزینین خالص: مقایسه تجربی در طیور گوشتی مبتلا

دوره 67، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 119-125

10.22059/jvr.2012.24697

حسینعلی عرب؛ جهانگیر کبوتری کتج؛ صادق رهبری؛ صدیقه نبیان؛ علیرضا سلطان محمدی؛ خداداد پیرعلی خیر آبادی


203. بررسی سرولوژیکی آلودگی به لپتوسپیرا در شتر: یک مطالعه استانی

دوره 68، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 121-125

10.22059/jvr.2013.31958

محمدرحیم حاجی حاجیکلایی؛ علیرضا سازمند؛ غلامرضا عبدالله پور؛ سیدحسین حکمتی مقدم


204. بررسی اثر ضد قارچی عصاره متانولی میوه سماق طی دوره انکوباسیون تخم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi)

دوره 70، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 131-137

10.22059/jvr.2015.53729

سعید کیخا؛ احمد قرایی؛ جواد میردارهریجانی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری


205. تاثیر مرزه خوزستانی بر دستگاه گوارش ، لیپیدهای کبد و خون خروس های بالغ

دوره 73، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 147-153

10.22059/jvr.2018.133525.2363

مریم شیخیان؛ حشمت اله خسروی نیا؛ سعید محمدزاده


207. تأثیر پربیوتیک سلماناکس بر رشد، فاکتورهای هماتولوژیکی و بیوشیمیایی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss)

دوره 74، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 175-185

10.22059/jvr.2017.243481.2711

المیرا نعیمی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلائی؛ حجت الله جعفریان؛ احسان احمدی فر


208. بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده

دوره 63، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 191-194

محمد یگانه پرست؛ کامران رضا یزدی؛ مجید ترابی گودرزی؛ مهدی خجسته کی؛ علیرضا طالبیان مسعودی


209. تأثیر پنتوپرازول بر مدت زمان جذب ایمونوگلوبولین‌ها در گوساله‌های تازه متولد شده

دوره 66، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 203-208

محمد نوری؛ علیرضا قدردان؛ مسعود قربانپور نجف آبادی


212. بررسی ارتباط میان پارازیتمی وپارامترهای هماتولوژیک در آناپلاسموز گاو

دوره 62، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 235-241

مصطفی رضوی؛ سعید نظیفی؛ مریم منصوریان


213. مقایسه حساسیت دو روش RT-PCR و RRT-PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل در طیور

دوره 70، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 255-261

10.22059/jvr.2015.55266

سمیه ستاری؛ شیدا ورکوهی؛ محمد حسین بنابازی؛ میثم طباطبایی پژوه


214. تعیین بروز تجمعی ورم پستان در گاوداریهای صنعتی استان تهران

دوره 71، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 271-275

10.22059/jvr.2016.58723

حمید شریفی؛ مینا بداغ آیادی؛ محسن عادلی ساردویی؛ همایون بابائی؛ جهانگیر کبوتری کتج


216. بررسی شجرهشناسی گونههای اوسترتاژیا

دوره 72، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 283-288

10.22059/jvr.2017.226031.2577

فاطمه جالوسیان؛ میثم صبور دربندی؛ بهنام مشگی


217. بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال

دوره 63، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 297-300

مهدی وجگانی؛ مهدی وجگانی؛ امیر نیاسری نسلجی؛ علیرضا باهنر؛ غلامرضا غلامی


218. مطالعه میزان سمیت نانونقره بر روی سلول‌های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی )2(HF، و استئوبلاست ‌ )292(G

دوره 66، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 305-308

دلاور شهباز زاده؛ حامد اهری؛ مهدی سلطانی؛ حمید راشدی؛ محمدرضا شکرگزار؛ سمیه مودب؛ مژگان حیدر‌پور؛ جعفر رحمان نیا


219. بیان ژن‌های آپوپتوز در لنفوسیت‌های گاوی در پاسخ به مایع کیست هیداتید

دوره 74، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 312-320

10.22059/jvr.2018.244366.2716

مریم رحمانی دهاقانی؛ سپیده طلوعی؛ حسین یوسفی دارانی؛ محمد علیان؛ زهرا غیور نجف آبادی


221. شناسایی جدایه‌های قارچی کیسه ملتحمه چشم بزهای سالم

دوره 68، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 327-332

10.22059/jvr.2013.35033

عبدالله عراقی سوره؛ محمد رضا مخبر دزفولی؛ مجید محمدی چورسی


222. بررسی ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

دوره 69، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 335-345

10.22059/jvr.2014.52273

محمد مهدی رنجبر؛ صدیقه نبیان؛ محمد طاهری؛ غلامرضا نیکبخت بروجنی؛ علی نیک پی


223. بررسی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سالمونلاو اشریشیاکلی‌های جدا شده از جوجه ها در اطراف شیراز

دوره 62، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 341-344

رویا فیروزی؛ حمید رجائیان؛ پیام دانشگر


224. شیوع سرمی آنتی بادیهای ضد بروسلا در جمعیت گوسفند و بز جنوب استان کرمان در سال 1391

دوره 70، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 371-375

10.22059/jvr.2016.56456

جهانگیر کبوتری؛ حمید شریفی؛ افسانه یوسف زاده؛ خوبیار مشایخی؛ مطهره خوشکام؛ نرجس افشاری پور