نمایه نویسندگان

آ

 • آباد، دکتر علی احسانی پهر مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • آویژه، رضا گزارش رادیوگرافی پان اوستئایتیس (Panosteitis ) در سگ [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 29-32]

ا

 • ابراهیمی، دکتر آزاده مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • اسلامی، علی بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 1-5]
 • اسلامی، علی بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 7-13]
 • اشرفی، دکترعلی ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • اشرفی هلان، جواد مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدو کارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 43-46]
 • امیدی، مسعود بررسی اثر مکمل غذایی روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید و ترکیبات شیر گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 71-76]
 • امینی، دکتر فرهاد بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • امینی، فرهاد بررسی مورفولوژی غدد جنسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss پس از تجویز هورمون 17 آلفا- متیل تستوسترون به دو روش خوراکی و یا غوطه وری [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 91-99]

ب

 • باسامی، دکتر محمد رضا گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • بستی، دکتر افشین آخوندزاده اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • بکایی، سعید مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمونهای بومی ایران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 77-82]
 • بهاری، علی اصغر شناسایی دگرگونی ژنتیکی در ویروس تب برفکی تیپ A با استفاده از تعیین ردیف نوکلئوتیدی قسمتی از ژن VP1 ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 57-61]
 • بهجت، بابک تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 83-90]

پ

 • پاقلعه، دکتر احمد شریفی گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • پناه، حسن صادقی اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • پناه، دکترهادی عباس جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ت

 • تبار، دکتر غلامرضا هاشمی جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • تقی پور بازرگانی، تقی شناسایی دگرگونی ژنتیکی در ویروس تب برفکی تیپ A با استفاده از تعیین ردیف نوکلئوتیدی قسمتی از ژن VP1 ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 57-61]
 • تمدن فرد، اسماعیل تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 83-90]
 • توحیدی، دکتر آرمین اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]
 • توکلی، حمید رضا مطالعه فراوانی تیپ های مسمومیتزای انسانی کلستریدیوم بوتولینوم (A, B, E) در بعضی از ماهیان دریای شمال( سفید و کفال) و ماهیان دریای جنوب ( شوریده و حلوا) ایران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 39-42]

ج

 • جامعی، پرویز اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 63-69]

ح

 • حسنی طباطبایی، محمد مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 33-38]
 • حقیقی، مسعود بررسی اثر مکمل غذایی روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید و ترکیبات شیر گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 71-76]

خ

 • خاکی، زهره مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدو کارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 43-46]
 • خزعلی، دکترهمایون اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]
 • خضرائی نیا، پروانه مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 33-38]
 • خلیلی، دکتر محمدرضا بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • خوشباور رستمی، حسینعلی بررسی اثر مکمل غذایی روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید و ترکیبات شیر گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 71-76]

د

 • دیانی دردشتی، ارمغان بررسی اثر مکمل غذایی روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید و ترکیبات شیر گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 71-76]
 • درزی، دکتر حبیب پور آخوند جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • دزفولیان، امید مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمونهای بومی ایران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 77-82]

ذ

 • ذریه زهرا، سید جلیل بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (On corhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 19-22]

ر

 • رادفر، دکتر محمد حسن گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رادمهر، دکتر بهراد اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • راسخ، عبدالرحمن بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 7-13]
 • راضی جلالی، محمد بررسی تغییرات آلکالین فسفاتاز، آسپارتات ترانس آمیناز، گاماگلوتامیل ترانسفراز وبیلیروبین سرم در گاوهای مبتلا به تیلریوزیس ( تب ساحل مدیترانه ای ) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 23-28]
 • رامین، دکتر علی قلی ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رزمی، دکتر غلامرضا گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رضایی، دکتر سیامک عصری ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رضایی، مرتضی اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 63-69]
 • رضائیان، دکتر مریم بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رضائیان، محمد اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 63-69]
 • رضوی، دکترسید مصطفی مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رضویلر، دکتر ودود اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • رضویلر، ودود مطالعه فراوانی تیپ های مسمومیتزای انسانی کلستریدیوم بوتولینوم (A, B, E) در بعضی از ماهیان دریای شمال( سفید و کفال) و ماهیان دریای جنوب ( شوریده و حلوا) ایران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 39-42]
 • رهبری، صادق مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدو کارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 43-46]
 • رهبری، صادق مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمونهای بومی ایران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 77-82]

ز

 • زاری، دکتر علی سوخته بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]

ژ

 • ژندی، مهدی اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]

س

 • سرچاهی، دکتر علی اصغر گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • سلطانی، مهدی بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (On corhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 19-22]
 • سلمانی، علی بررسی اثر مکمل غذایی روغن ماهی غنی از اسیدهای چرب امگا-3 بر تولید و ترکیبات شیر گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 71-76]

ش

 • شحنه، دکتر احمد زارع اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • شیرانی، دکتر داریوش بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • شکراللهی، دکتر برهان اثر آگونیست سروتونین (ال- تریپتوفان) بر ترشح هورمون رشد وهورمونهای تیروئیدی دربره های درحال رشد [دوره 61، شماره 2، 1385، صفحه 101-199]
 • شهریاری، دکتر رضا مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ص

 • صالحی، دکتر تقی زهرایی ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها [دوره 61، شماره 2، 1385]

ط

 • طباطبایی، دکتر محمد مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • طلا، مهندس مریم بررسی بافت شناسی تغییرات غدد جنسی پس از تجویز هورمون 17 آلفا –متیل تستوسترون درماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 61، شماره 2، 1385]

ع

 • عظیم پوران، ارفین تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 83-90]
 • علیدادی، ناصر مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدو کارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 43-46]

غ

 • غدیری، علیرضا گزارش رادیوگرافی پان اوستئایتیس (Panosteitis ) در سگ [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 29-32]
 • غلامیان، عباس بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 7-13]

ف

 • فاطمی، سید محمد رضا بررسی مورفولوژی غدد جنسی در ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss پس از تجویز هورمون 17 آلفا- متیل تستوسترون به دو روش خوراکی و یا غوطه وری [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 91-99]
 • فتحی نجفی، محسن شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 47-50]
 • فر، دکتر رضا عباسی اثرات اسانس آویشن شیرازی ‘ اسید استیک ‘ درجه حرارت وزمان نگهداری بر روی احتمال رشدیک سلول و سلولهای مورد نیاز سالمونلا تایفی موریم درمحیط آبگوشت قلب –مغز [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • فر، دکتر مریم کوکلانی ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبولهای قرمز در گوسفند [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • فیروزی، رویا بررسی عوامل باکتریایی سقط جنین گوسفندان در اطراف شیراز [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 15-17]
 • فلاحی، روزبه بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (On corhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 19-22]

ق

 • قدردان، علیرضا بررسی تغییرات آلکالین فسفاتاز، آسپارتات ترانس آمیناز، گاماگلوتامیل ترانسفراز وبیلیروبین سرم در گاوهای مبتلا به تیلریوزیس ( تب ساحل مدیترانه ای ) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 23-28]
 • قراگزلو، محمد جواد مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمونهای بومی ایران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 77-82]
 • قراگوزلو، محمد جواد مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 33-38]
 • قرشی، سید علی شناسایی دگرگونی ژنتیکی در ویروس تب برفکی تیپ A با استفاده از تعیین ردیف نوکلئوتیدی قسمتی از ژن VP1 ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 57-61]
 • قزوینی، دکتر کیارش جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ک

 • کاوند، محمد بررسی تغییرات آلکالین فسفاتاز، آسپارتات ترانس آمیناز، گاماگلوتامیل ترانسفراز وبیلیروبین سرم در گاوهای مبتلا به تیلریوزیس ( تب ساحل مدیترانه ای ) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 23-28]
 • کلیدری، دکتر غلامعلی جداسازی و شناسایی باکتریهای گرم مثبت هوازی و بی هوازی اختیاری درتخم مرغهای قابل جوجه کشی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ل

 • لاری، دکتر محمود امین مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]

م

 • مارکوارت، آتفرید شناسایی دگرگونی ژنتیکی در ویروس تب برفکی تیپ A با استفاده از تعیین ردیف نوکلئوتیدی قسمتی از ژن VP1 ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 57-61]
 • محبوبی، بختیار بررسی پادگن های توموری ناشی از ویروس لکوز گاو در عقده های لمفاوی و مقایسه آن با کشت سلولی FLK آلوده به ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 51-55]
 • محزونیه، دکتر محمد رضا ازدیاد وتکثیر ژن invA سالمونلا به وسیله PCR بعنوان یک روش تشخیصی این باکتریها [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • محمدی، دکتر غلامرضا جداسازی وشناسایی پاستورلاهای دستگاه تنفس فوقانی گوساله های سالم ومبتلا به بیماری تنفسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • محمدپور، دکتر احمد علی مطالعه مورفولوژی وهیستومتری غده فوق کلیه سالم در گوسفند لری – بختیاری [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • مرادی شهر بابک، محمد اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 63-69]
 • مرشدی، احمد شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 47-50]
 • میر هادی، سید احمد اثرات سویه و مقدار مصرف مخمر ساکارومیسس سرویسیه بر عملکرد پرواری، جمعیت کل باکتریهای شکمبه و متابولیت های سرم خون گوساله های نر هلشتاین [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 63-69]
 • مشگی، بهنام بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 1-5]
 • مشگی، دکتر بهنام بررسی فراوانی آلودگی به ژیاردیا در سگهای خانگی شهرستان اصفهان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • ملکی، دکتر محسن گزارش بروزیک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • ممقانی، دکتر امین مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • میمند، دکترعبدالعلی ابراهیمی گزارش آلودگی انگلی شتر (کاملوس درومدار یوس ) از کشتارگاه کرمان [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • مهر، دکتر منوچهر عالی مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus درگله های مرغ مادر گوشتی [دوره 61، شماره 2، 1385]

ن

 • نادعلیان، محمد قلی مقایسه اثر دیمینازین و ایمیدو کارب دی پروپیونات در درمان گوسفندان آلوده شده تجربی با بابزیا اوویس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 43-46]
 • نبوی، لیلی بررسی صحرایی وجود مقاومت نسبت به لوامیزول در نماتودهای دستگاه گوارش گوسفندان استان خوزستان [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 7-13]
 • نجفی، جمال مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 33-38]
 • نسلجی، دکتر امیر نیاسری اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • نسلجی، دکتر امیر نیاسری بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • نظیفی، دکتر سعید گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • نظیفی، دکتر سعید مطالعه کم خونی سگ در آلودگی تجربی با تریپانوزوما اوانسی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • نظیفی، سعید مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 33-38]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا بررسی پادگن های توموری ناشی از ویروس لکوز گاو در عقده های لمفاوی و مقایسه آن با کشت سلولی FLK آلوده به ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 51-55]
 • نیکخواه، دکتر علی اثر افزودن منابع مختلف چربی به جیره گشتن افزیی بر تولید مثل میشهای زندی [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • نورانی، دکترحسین گزارش یک مورد لنفوم چندکانونی (مولتی سنتریک) درسگ [دوره 61، شماره 2، 1385]

و

 • واثقی، دکتر طالب مطالعه تغییرات بعضی آنزیمها و الگوی الکتروفورتیکی پروتئین ها در فرآورده های گوشتی حرارت دیده [دوره 61، شماره 2، 1385]
 • وجگانی، دکتر مهدی بررسی کارایی تجویز ملاتونین در قوچ نژاد آتابای روی شاخصهای باروری میش [دوره 61، شماره 2، 1385]

ه

 • همتی، محمد شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 47-50]
 • همت زاده، فرهید بررسی آلودگی به ویروس IHN در مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (On corhynchus mykiss) در دو استان تهران و چهار محال و بختیاری با استفاده از تکنیک آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 19-22]
 • همت زاده، فرهید بررسی پادگن های توموری ناشی از ویروس لکوز گاو در عقده های لمفاوی و مقایسه آن با کشت سلولی FLK آلوده به ویروس [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 51-55]

ی

 • یزدانی، هومن بررسی آلودگی های انگلی ماهیان آکواریوم آب شیرین استان تهران [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 1-5]
 • یوسفی، پرستو مطالعه میکروبیولوژیک و کلینیکال پاتولوژیک تورم مفصل عفونی در گاو [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 33-38]
 • یوسف بیگی، قاسم شناسایی کلستریدیوم سپتیکوم به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) [دوره 61، شماره 1، 1385، صفحه 47-50]