دوره و شماره: دوره 55، شماره 2 - شماره پیاپی 1327، مرداد 1379 (219 مجله دانشکده دامپزشکی) 
مطالعه تجربی اثرات التیامی هیالورونات سدیم در جراحات وتر خم کننده عمقی بندهای انگشت اسب

دکتر کامران سرداری؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر احمدرضا موثقی؛ دکتر سارنگ سروری؛ دکتر رنی ون ویرن


سنجش میزان طبیعی پارامترهای مهم بیوشیمیایی سرم خون در گوسفندان بظاهر سالم نژاد قزل

دکتر علی مجابی؛ دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر شهاب الدین صافی؛ دکتر سعید بکایی؛ دکتر تابنده شریعتی


مقایسه ایمنی زایی پنج برنامه مختلف واکسیناسیون علیه بیماری گامبورو

نریمان شیخی؛ محمد حسن بزرگمهر ی فرد؛ دکتر عبدالمحمد حسنی طباطبایی


بررسی سیمای بیوشیمیایی آنزیمهای سرم خون اسبچه خزر مینیاتور و مقایسه آن با اسب عرب ایرانی

دکتر ملیحه عباسعلی پورکبیره؛ دکتر ناهید اطیابی؛ دکتر علی مجابی؛ دکتر محمدقلی نادعلیان؛ دکتر ایرج نوروزیان؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر محمد قدیری ابیانه


ارزیابی ماهیان مولد ماده کپور نقره ای برای اصلاح نژاد

دکتر قباد آذری تاکامی؛ دکتر رضا شهیدی؛ مهندس افشین عادلی


بررسی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بلدرچین برحسب سن و جنس

دکتر سعید نظیفی؛ دکتر پروانه خضرایی نیا؛ دکتر حمیدرضا قیصری


آناتومی گره سینوسی-دهلیزی در قلب بز

دکتر ابوالقاسم نبی پور؛ دکتر سعید خانزادی؛ دکتر غلامرضا مرادی