نمایه نویسندگان

آ

 • آتش پرور، نعمت کاربردتوام روش جداسازی ایمیونو مگنتیک و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چند گانه‌ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت‌گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه‌های مدفوع اسهالی گاو‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]
 • آخوند زاده، افشین بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 247-252]
 • آخوند زاده بستی، افشین تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115]
 • آل داود، سید جاوید بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]

ا

 • ابراهیم زاده موسوی، حسینعلی مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR) [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105]
 • ابراهیم زاده موسوی، حسینعلی تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115]
 • ابنا رودحله، فرانک بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس) [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 215-220]
 • احمدی، محمد رضا بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول‌های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 345-350]
 • احمدی، محمدرضا احمدی بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول‌های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 345-350]
 • ادیب مرادی، مسعود تاثیر سطوح مختلف کنجاله کانولا بر ریخت‌شناسی غده تیروئید جوجه‌های گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 305-309]
 • ایرانمنش، فخری تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 199-202]
 • اسکویی زاده، کتایون بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]
 • اشرافی تمامی، ایرج بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]
 • اشرفی هلان، جواد ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151]
 • امام، سید مهدی تشخیص آنتی ژن های توموری در عقده لمفاوی گاو مبتلا به لنفوسارکوم ویروسی با روش رسوب ایمنی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146]
 • امین کهریز، منصور مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 209-214]
 • انصاری لاری، مریم بررسی رابطه ضایعات هیستوپاتولوژیک با تغییرات آنزیم های بافتی در ماکیان مبتلا به بیماری مارک [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158]

ب

 • باغبان زاده، علی اثر تزریق داخل بطن مغزی مهار کننده برداشت وزیکولی گلوتامات بر مصرف دان و آب در جوجه گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 327-330]
 • باقیها، علی بررسی همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، کلیه و کبد بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 75-78]
 • باهنر، علی رضا مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • باهنر، علیرضا بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300]
 • باهنر، علیرضا مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • باهنر، علیرضا تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115]
 • بختیاری، جلال کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 259-262]
 • بختیاری، جلال ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151]
 • بدیعی، آریا مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • بدیعی، خلیل بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس) [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 215-220]
 • بدیعی، خلیل بررسی همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، کلیه و کبد بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 75-78]
 • برجسته، ندا تشخیص آنتی ژن های توموری در عقده لمفاوی گاو مبتلا به لنفوسارکوم ویروسی با روش رسوب ایمنی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146]
 • بکایی، سعید بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری لوسمی ویروسی در گربه‌های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش الایزا [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 317-319]
 • بکایی، سعید بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش سگ های خانگی شهر شیراز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164]
 • بلورچی، محمود تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 263-266]
 • بهاری، علی اصغر مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]

پ

 • پازوکی، جمیله مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگل های میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122]
 • پیغمبری، سید مصطفی فراوانی ژن sefA در جدایه های سالمونلا آنتریدیس طیور و پتانسیل آن به عنوان یک شاخص تشخیصیو اپیدمیولوژیک [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 229-234]
 • پیغمبری، سید مصطفی شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 69-73]
 • پیغمبری، سید مصطفی ایجاد تجربی بیماری آنتریت در جوجه های گوشتی با استفاده از جدایه های PERFRINGENS CLOSTRIDIUM از موارد حاد بیماری در ایران [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 128-132]
 • پورجعفر، مهرداد بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس) [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 215-220]
 • پورجعفر، مهرداد بررسی همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، کلیه و کبد بزهای کشتار شده در کشتارگاه شهرکرد‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 75-78]
 • پورشفیع، محمدرضا تشخیص و آنتی بیوگرام استافیلوکوکوس ارئوس در نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه استان تهران به روش‌ Multiplex PCR ‌ و مقایسه با کشت میکروبی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 321-326]

ت

 • تاجیک، پرویز بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]
 • ترابی گودرزی، مجید بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 191-194]
 • تمدنفرد، اسماعیل تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295]
 • تمدنفرد، اسماعیل اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82]
 • تمدنفرد، اسماعیل اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 159-162]
 • توریان، فهیمه بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 247-252]
 • توکلی، آذین کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 259-262]
 • توکلی، آذین ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151]

ج

 • جلالی، بهیار مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگل های میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122]
 • جمشیدی، شهرام بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری لوسمی ویروسی در گربه‌های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش الایزا [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 317-319]

چ

 • چوبچیان، مهدی مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگل های میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122]

ح

 • حاجیان، ترانه استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 11-16]
 • حداد زاده، حمید رضا تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126]
 • حیدری دزفولی، فرید بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111]
 • حسن آبادی، احمد اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه‌های مرغ مادر [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57]
 • حسن زاده، شاپور مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 209-214]
 • حسن زاده، شاپور مطالعه مقایسه‌ای آناتومیکی و هیستومورفومتری سینوس کاروتید و شریان کاروتید مشترک در گاومیش نر و ماده بالغ آذربایجانی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355]
 • حکیمی، حسن شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 69-73]

خ

 • خاکی، زهره مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • خجسته کی، مهدی بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 191-194]
 • خجسته نژاد، هادی بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس ‌بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]
 • خداکرم تفتی، عزیزاله بررسی رابطه ضایعات هیستوپاتولوژیک با تغییرات آنزیم های بافتی در ماکیان مبتلا به بیماری مارک [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158]
 • خسروی، علیرضا تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 199-202]
 • خسروی، علیرضا بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10]
 • خضرایی نیا، پروانه مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • خلج، علیرضا کاربرد لاپاراسکوپی در جراحی های حفره بطنی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 259-262]
 • خلج، علیرضا ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151]
 • خواجه، غلامحسین بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس ‌بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]
 • خواجه نصیری، شمس الملوک بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 241-246]

د

 • دلیری، مرتضی بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111]
 • دلیری جوپاری‌، مرتضی استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 11-16]

ر

 • راسخ، عبدالرحمن بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس ‌بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]
 • راضی جلالی، محمد بررسی اثرات تجویز خوراکی و تزریقی عصاره کیست‌های سارکوسیستیس فوزی فورمیس ‌بر عملکرد سیستم انعقاد خون در خرگوش [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 29-32]
 • رحیمی، شعبان تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290]
 • رحیمی، شعبان تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290]
 • رحیمی، شعبان تاثیر آنتی بادی استخراج شده از تخم مرغ و پروبیوتیک در پیشگیری ازعفونت سالمونلا انتریتیدس در جوجه های گوشتی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139]
 • رحیمی، شعبان تاثیر آنتی بادی استخراج شده از تخم مرغ و پروبیوتیک در پیشگیری ازعفونت سالمونلا انتریتیدس در جوجه های گوشتی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139]
 • رزازیان، مهدی مقایسه RT-PCR ‌با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ 9H ‌آنفلوآنزای طیور [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 17-22]
 • رضاخانی، علی بررسی شیوع اتساع و نبض ورید وداج در گاوهای نژاد شیری به ظاهر سالم [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 63-67]
 • رضا یزدی، کامران بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 191-194]
 • رکنی، نوردهر بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 247-252]
 • رکنی، نوردهر تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115]
 • رهبری، صادق شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 195-198]
 • رهبری، صادق تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126]
 • رودگر، مرتضی بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش سگ های خانگی شهر شیراز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164]
 • رئوفی، افشین بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]

ز

 • زایر زاده، احسان ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ‌های اشریشیاکلی در استان چهار محال و بختیاری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304]
 • زرگر، اشکان تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر برخی از شاخص‌های ایمنی فیل ماهیان جوان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343]
 • زهرایی صالحی، تقی بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]
 • زهرایی صالحی، تقی تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 199-202]
 • زهرایی صالحی، تقی بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 241-246]
 • زهرایی صالحی، تقی تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290]
 • زهرایی صالحی، تقی ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ‌های اشریشیاکلی در استان چهار محال و بختیاری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304]
 • زهرایی صالحی، تقی ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ‌های اشریشیاکلی در استان چهار محال و بختیاری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304]
 • زهرایی صالحی، تقی کاربردتوام روش جداسازی ایمیونو مگنتیک و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چند گانه‌ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت‌گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه‌های مدفوع اسهالی گاو‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]
 • زهرایی صالحی، تقی تاثیر آنتی بادی استخراج شده از تخم مرغ و پروبیوتیک در پیشگیری ازعفونت سالمونلا انتریتیدس در جوجه های گوشتی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 133-139]
 • زهرایی صالحی، ‌تقی کاربردتوام روش جداسازی ایمیونو مگنتیک و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چند گانه‌ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت‌گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه‌های مدفوع اسهالی گاو‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]

س

 • ساسانی، فرهنگ یافته های هیستوپاتولوژیک در مغز جنین های سقط شده و ارتباط احتمالی آنها با عوامل ایجاد کننده سقط جنین در گوسفند، بز و گاو [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 177-181]
 • ساعدی، آیدین بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری لوسمی ویروسی در گربه‌های ولگرد و خانگی تهران با استفاده از روش الایزا [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 317-319]
 • سالار آملی، جمیله تعیین میزان جیوه تام و تاثیرعامل احیا کننده و وزن نمونه بر آن در کنسروهای ماهی تن به روش هیدرید ژنراتور – اتمیک ابزربشن (HG-AAS) [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 331-335]
 • ستاری، سعید مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • ستایی مختاری، مرتضی بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و چربی گیاهی بر برخی صفات اقتصادی جوجه گوشتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 203-208]
 • سیدنژاد، صونا تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295]
 • سیدنژاد، صونا اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82]
 • سرچاهی، عای اصغر شناسایی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از مدفوع سگ های سالم و مبتلا به اسهال در شیراز [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 253-258]
 • سرکوهی، پریسا بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 235-240]
 • سعید زاده، ابولفضل شناسایی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از مدفوع سگ های سالم و مبتلا به اسهال در شیراز [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 253-258]
 • سلطانی، مهدی تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر برخی از شاخص‌های ایمنی فیل ماهیان جوان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343]
 • سلطانی، مهدی تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر برخی از شاخص‌های ایمنی فیل ماهیان جوان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343]
 • سلطانی، مهدی مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR) [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105]
 • سلطانی، مهدی مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR) [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105]
 • سلطانعلی نژاد، فرهاد مطالعه مقایسه‌ای آناتومیکی و هیستومورفومتری سینوس کاروتید و شریان کاروتید مشترک در گاومیش نر و ماده بالغ آذربایجانی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355]

ش

 • شایان، پرویز شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 195-198]
 • شایان، پرویز تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126]
 • شجاعدوست، بهرام ایجاد تجربی بیماری آنتریت در جوجه های گوشتی با استفاده از جدایه های PERFRINGENS CLOSTRIDIUM از موارد حاد بیماری در ایران [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 128-132]
 • شریفی، داوود ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151]
 • شریف پور، عیسی مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگل های میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122]
 • شکرفروش، سید شهرام تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5]
 • شکرفروش، شهرام بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی شیر خام در مراحل مختلف از مراحل مرحله تولید تا ارسال به کارخانه در دامداری های صنعتی استان فارس [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 221-227]
 • شهباززاده، دلاور تشخیص و آنتی بیوگرام استافیلوکوکوس ارئوس در نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه استان تهران به روش‌ Multiplex PCR ‌ و مقایسه با کشت میکروبی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 321-326]
 • شهباز زاده، دلاور تشخیص و آنتی بیوگرام استافیلوکوکوس ارئوس در نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه استان تهران به روش‌ Multiplex PCR ‌ و مقایسه با کشت میکروبی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 321-326]
 • شهروز، رسول مطالعه هیستوژنز تیموس گوسفند ماکویی در دوره های مختلف رشد فتوسی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 209-214]

ص

 • صادقی نسب، علی مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • صدقیان، محمد شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 195-198]
 • صفاریان، علیرضا تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115]
 • صیفوری، پروانه یافته های هیستوپاتولوژیک در مغز جنین های سقط شده و ارتباط احتمالی آنها با عوامل ایجاد کننده سقط جنین در گوسفند، بز و گاو [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 177-181]
 • صیفوری، پروانه مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]

ط

 • طالبیان مسعودی، علیرضا بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 191-194]
 • طالب خان گروسی، مسعود بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10]

ظ

 • ظریفی، مهدی بررسی شیوع اتساع و نبض ورید وداج در گاوهای نژاد شیری به ظاهر سالم [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 63-67]

ع

 • علیاری، علی بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]
 • علی اصفهانی، طاهره تعیین میزان جیوه تام و تاثیرعامل احیا کننده و وزن نمونه بر آن در کنسروهای ماهی تن به روش هیدرید ژنراتور – اتمیک ابزربشن (HG-AAS) [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 331-335]
 • علیپور اسکندانی، مجید بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 247-252]
 • علیدادی، ناصر مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • علیشاهی، مجتبی تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک بر برخی از شاخص‌های ایمنی فیل ماهیان جوان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 337-343]

غ

 • غفاری، هادی بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]
 • غلامی، غلامرضا بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300]

ف

 • فتوحی اردکانی، رضا کریپتوسپوریدیوم‌ ‌در گوسفند و بز شهرستان کرمان: اپیدمیولوژی و آنالیز فاکتور‌های خطر آلودگی [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51]
 • فیروزی، رویا شناسایی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از مدفوع سگ های سالم و مبتلا به اسهال در شیراز [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 253-258]
 • فصیحی هرندی، مجید کریپتوسپوریدیوم‌ ‌در گوسفند و بز شهرستان کرمان: اپیدمیولوژی و آنالیز فاکتور‌های خطر آلودگی [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 47-51]

ق

 • قراگوزلو، فرامرز بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111]
 • قربانپور، مسعود بررسی سرمی‌بیماری کلامیدیوز در بوقلمون‌های استان خوزستان [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61]
 • قرشی، سید علی استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 11-16]
 • قهار، محسن مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]

ک

 • کارگر، مریم بررسی رابطه ضایعات هیستوپاتولوژیک با تغییرات آنزیم های بافتی در ماکیان مبتلا به بیماری مارک [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158]
 • کاظمی، بهرام مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR) [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105]
 • کرمانشاهی، حسن اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه‌های مرغ مادر [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر تأثیر اسیدهای آلی بر فلور میکروبی و مرفولوژی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 283-290]
 • کسروی، رضا تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 263-266]
 • کلباسی، محمد رضا بررسی اثر متقابل سن مولدین نر و محلول‌های فعال کننده اسپرم بر میزان چشم زدگی تخم قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 345-350]

گ

 • گرجی دوز، مرتضی مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • گلی، مجتبی تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 291-295]
 • گلی، مجتبی اثر تغییرات سطح گلوکز خون بر پاسخ درد فرمالینی در موش‌های سوری [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 79-82]

ل

 • لطفی، محسن استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 11-16]
 • لطف اله زاده، صمد بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 241-246]

م

 • میاحی، منصور بررسی سرمی‌بیماری کلامیدیوز در بوقلمون‌های استان خوزستان [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 59-61]
 • متحدین، امین بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 241-246]
 • میثاقی، علی بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 247-252]
 • میثاقی، علی تشخیص و آنتی بیوگرام استافیلوکوکوس ارئوس در نمونه‌های شیر غیر پاستوریزه استان تهران به روش‌ Multiplex PCR ‌ و مقایسه با کشت میکروبی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 321-326]
 • مجلسی، بابک بررسی میزان آلودگی به بارتونلا هنسله در گربه های اهلی تهران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 183-189]
 • محبی فانی، مهدی بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 235-240]
 • محبی فانی، مهدی تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5]
 • مخبر دزفولی، محمدرضا بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]
 • مخبر دزفولی، محمد رضا تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 263-266]
 • مرادی، مصطفی تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 199-202]
 • میرترابی، سید مرتضی بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111]
 • مرشدی، دینا استفاده از روش Nested-PCR ‌برای تشخیص آلودگی کشت‌های سلولی به ویروس pestivirus [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 11-16]
 • مشتاقی، حمدالله ارزیابی وضعیت آلودگی پنیرهای سنتی به سروتیپ‌های اشریشیاکلی در استان چهار محال و بختیاری [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 301-304]
 • مصطفوی، احسان بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]
 • معصومیان، محمود مطالعه مراحل رشد درون بافتی انگل های میکسوبولوس کارونی و میکسوبولوس پرسیکوس و معرفی سه میزبان جدید [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 117-122]
 • معینی زاده، هوشنگ بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 235-240]
 • مقیمی، ندا تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5]
 • مقیمی اسفند آبادی، احمد تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 263-266]
 • مکرم، سارا ارزیابی مقایسه ای برداشت رحم و تخمدان به روش جراحی لاپاروسکوپیک و باز در سگ [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 147-151]
 • مهدوی پاک، سعید بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]
 • موذنی، محمد بررسی آلودگی های کرمی دستگاه گوارش سگ های خانگی شهر شیراز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 163-164]
 • موسی پور، علی بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و چربی گیاهی بر برخی صفات اقتصادی جوجه گوشتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 203-208]

ن

 • نادعلیان، محمد قلی بررسی چهره های بالینی سالمونلوز و میزان شیوع گروه های سرمی سالمونلا در گوساله [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 241-246]
 • نادعلیان، محمد قلی مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • نادعلیان، ‌محمد قلی کاربردتوام روش جداسازی ایمیونو مگنتیک و واکنش زنجیره‌ای پلی مراز چند گانه‌ای جهت جستجو و ردیابی سالمونلاانتریکا تحت‌گونه انتریکا سرو وار تیفی موریوم در نمونه‌های مدفوع اسهالی گاو‌ [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 41-46]
 • نیاسری نسلجی، امیر بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300]
 • ناصح، وحید اثر تزریق داخل بطن مغزی مهار کننده برداشت وزیکولی گلوتامات بر مصرف دان و آب در جوجه گوشتی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 327-330]
 • نبیان، صدیقه شناسایی گونه های مختلف ری پی سفالوس در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 195-198]
 • نبیان، صدیقه تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 199-202]
 • نبیان، صدیقه تعیین گونه های کنه در ماسنتور در برخی از مناطق ایران [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 123-126]
 • نجفی، جمال یافته های هیستوپاتولوژیک در مغز جنین های سقط شده و ارتباط احتمالی آنها با عوامل ایجاد کننده سقط جنین در گوسفند، بز و گاو [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 177-181]
 • نجفی، جمال مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • نجفی تازه‌کند، غلامرضا مطالعه مقایسه‌ای آناتومیکی و هیستومورفومتری سینوس کاروتید و شریان کاروتید مشترک در گاومیش نر و ماده بالغ آذربایجانی [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 351-355]
 • نژاد سجادی، سید حسین بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و چربی گیاهی بر برخی صفات اقتصادی جوجه گوشتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 203-208]
 • نصیری مقدم، حسن اندازه گیری اکسیداسیون اسید آمینه شاخص روشی برای تعیین احتیاجات اسید آمینه در نیمچه‌های مرغ مادر [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 53-57]
 • نظریان، ساسان شناسایی و بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری های جداشده از مدفوع سگ های سالم و مبتلا به اسهال در شیراز [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 253-258]
 • نظیفی، سعید بررسی شیوع و تحلیل عوامل مستعد کننده کتوز تحت بالینی در سه گاوداری صنعتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 235-240]
 • نظیفی، سعید تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5]
 • نظیفی، سعید بررسی رابطه ضایعات هیستوپاتولوژیک با تغییرات آنزیم های بافتی در ماکیان مبتلا به بیماری مارک [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 153-158]
 • نیک احوال، بهروز بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس) [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 215-220]
 • نیکبخت، مجید تأثیر مصرف موننسین به صورت مخلوط با غذا بر سطح گلوکز، ‌آسپارتات آمینوترانسفراز و آرژیناز سرم در هفته‌های پیرامون زایمان گاو هلشتاین [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 1-5]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا بررسی حضور آنتی بادی اختصاصی ‌(IgG)‌ علیه ویروس بیماری تب خونریزی دهنده کریمه– گنگو ‌(CCHF)‌ در سرم خون گاوهای شیری خراسان [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 311-316]
 • نیکبخت بروجنی، غلامرضا تشخیص آنتی ژن های توموری در عقده لمفاوی گاو مبتلا به لنفوسارکوم ویروسی با روش رسوب ایمنی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 141-146]
 • نوری، نگین بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی و درجه نگهداری بر روی میزان رشد E.COLI 0157:H7 در همبرگر با استفاده از سیستم HURDLE TECHNOLOGY [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 247-252]
 • نوری، نگین تاثیر پرتودهی با اشعه گاما و نگهداری در انجماد بر روی خواص حسی، شیمیایی و باکتریایی گوشت ماهی [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 113-115]
 • نوروزی اصل، اردوان بررسی اثر تجویز خوراکی آیور مکتین بر برخی پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی خون الاغ (اکووس آسینوس) [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 215-220]

و

 • وجگانی، مهدی بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300]
 • وجگانی، مهدی بررسی تأثیر ملاتونین روی قطر بیضه و پارامترهای منی در فصل غیرجفت‌گیری در قوچ نژاد شال [دوره 63، شماره 4، 1387، صفحه 297-300]
 • وجگانی، مهدی شناسایی باکتری‌های رایج ورم پستان در تانک شیر گاوداری‌ها ‌ با روش PCR [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 69-73]
 • وجگانی، مهدی بررسی کارآیی درمان مقدماتی با آنتاگونیست GnRH در سوپراوولاسیون بز [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 107-111]
 • وصفی مرندی، مهدی مقایسه RT-PCR ‌با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ 9H ‌آنفلوآنزای طیور [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 17-22]
 • وصفی مرندی، مهدی مقایسه RT-PCR ‌با جداسازی ویروس در تشخیص ویروسهای تحت تیپ 9H ‌آنفلوآنزای طیور [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 17-22]
 • وفایی سیاح، غلامرضا اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 159-162]

ه

 • هاشمی، مجید بررسی تغییرات میکروبی و شیمیایی شیر خام در مراحل مختلف از مراحل مرحله تولید تا ارسال به کارخانه در دامداری های صنعتی استان فارس [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 221-227]
 • همت زاده، فرهید مقایسه سه روش ایمونو‌ ‌فلور سنت، بیوپسی گوش (Ear Notch Test)‌، رد یابی آنتی ژن توسط الایزای تسخیری (antigen capture ELISA)‌ و‌ RT-PCR جهت تشخیص موارد مشکوک به عفونت حاد پستی ویروسی در گوساله ها [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 23-27]
 • همت زاده، فرهید مطالعه پراکنش بیماری نکروز عفونی بافت های خونساز(IHN) در پنج استان عمده تولید کننده بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان کشور با استفاده از تکنیک های آنتی بادی درخشان به روش غیر مستقیم (IFAT) و واکنش زنجیره ای پلی مراز (nested-RT-PCR) [دوره 63، شماره 2، 1387، صفحه 99-105]
 • هورشتی، پرویز تخمین میانگین ملی تعداد سلولهای سوماتیک شیر وافت تولید ناشی از ورم پستان تحت بالینی در گله های شیری صنعتی ایران [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 263-266]
 • هورشتی، پرویز بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 7-10]

ی

 • یگانه پرست، محمد بررسی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز وابسته به سلنیوم درخون میش های چرا رونده [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 191-194]
 • یوسفی، پرستو مطالعه تجربی ارتباط بین هیپوفسفاتمی تغذیه ای و هموگلوبینوری در بره [دوره 63، شماره 1، 1387، صفحه 33-39]
 • یوسفی، جلال بررسی تاثیر سطوح مختلف متیونین و چربی گیاهی بر برخی صفات اقتصادی جوجه گوشتی [دوره 63، شماره 3، 1387، صفحه 203-208]